Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota lokaty: 10 000 PLN, okres lokaty: 3 miesiące

Millennium Bank - Lokata Mobilna

Kwota lokaty: 10 000 PLN
Okres lokaty: 3 miesiące
Oprocentowanie: 2,50%
Odsetki po podatku: 50,50 PLN

Szczegóły produktu

Oprocentowanie 2,50% Podane oprocentowanie jest oprocentowaniem promocyjnym, oferowanym klientom, którzy założą lokatę w rozszerzonej rzeczywistości.
Standardowe oprocentowanie Lokaty Mobilnej wynosi 2,25%
Oprocentowanie po podatku 2,02%
Odsetki przed podatkiem 62,50 PLN
Podatek 12 PLN
Zysk z lokaty 50,50 PLN

Dodatkowe informacje

Kapitalizacja na koniec okresu
Rodzaj oprocentowania stałe
Wymagane posiadania konta tak Lokatę Mobilną mogą założyć osoby posiadające konto osobiste w Banku Millennium
100% online tak Lokata Mobilna zakładana jest w 100% online, przez Aplikację Mobilną Banku Millennium
Kwota minimalna 500 PLN
Kwota maksymalna 10 000 PLN
Maksymalna liczba lokat Posiadacz rachunku indywidualnego może założyć tylko jedną Lokatę Mobilną
W przypadku rachunku wspólnego każdy jego współposiadacz może - poprzez swoją Aplikację Mobilną - założyć jedną Lokatę Mobilną
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Informacje dodatkowe